1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

社區上網計劃 (PAC)

PDF 列印 E-mail

There are no translations available.

社區上網計劃

借助聯邦政府工業部的社區因特網項目,中心建立了社區因特網服務站為460 顧客提供了1350 多次服務。中心的網站也同樣非常成功。

 

2004 - 2014年報

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007